Fundusz Górnośląski - Strona Główna

 • Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu

  Fundusz Górnośląski SA uprzejmie informuje, że od 1 września 2016r (decyduje data wpływu do FGSA) do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki w ramach programu Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu

  Fundusz Górnośląski S.A. realizuje projekt „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu”, przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 • Faktoring

  Faktoring jest nowoczesną formą finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. W zależności od rodzaju i skali działalności oraz potrzeb finansowych firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla pożyczki.

   
 • Śląski Fundusz Pożyczkowy

  UWAGA!!! Informujemy, że z dniem 20 czerwca br zawieszamy nabór wniosków w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego.

  Od 1 stycznia 2016 r. Fundusz Górnośląski SA wznawia udzielanie preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego. Pożyczki te stanowić będą pomoc de minimis. Zmianie ulega Regulamin Śląskiego Funduszu Pożyczkowego wraz z załącznikami.

loading pl en